kimsemkikimsem
kimsemkikimsem
her gün aynı gömleği giyip dimdik yürüyen esmer çocuk o kadar bakacağına gel iki kelime et de tanışıpkaynaşalım

Cevaplar

qozluklubiri
qozluklubiri
İki kelime 😎😂😎