zorakimuhendis
@Anonim bay ‘ a reddiye. öncelikle yazdığın o ayeti bulamazsın şeklindeki yazımdan ötürü @lipstickk den özür dilerim çünkü mealini göz önüne aldığımızda bu manayı veren bir ayet olduğunu düşünmeden yazmışım.ancak kur’an meal ile yorumlanabilecek bir kitap değildir zira yalnızca meal insanı yanlış yönlendirir ,ayetlerin inmesinin sebepleri vardır.bir olay üzerine inmiş olan ayeti her konuda kullanmak yanlış oluyor.ayrıca önceki,sonraki ayetlere bakmayıp aradan cımbızla çekip almak da hatalı bir yöntem çünkü kur’an bir bütündür.misal olarak ayetel kürsi mealini alalım 1. ayetin başında ‘allâhü lâ’’ifadesi geçer (allah yoktur)’’ manasına gelir.bununla haşa allah yoktur diyebilirsin ve bazılarıda harbiden la diyebilir ancak ayet devam ediyor ‘’(allahu la ilahe illa hu’’allah'dan başka hiç bir ilah yoktur.’’bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz.senin yaptığında buna benzer bir şey internete yazıp 2 ayet çekmişsin şark kurnazlığı yapıp .ondan sonra vay efendim sen şöyle dedin ama böyle girin diyanetin kur’an portalı olarak adlandırdığı programa tefsir bölümünü seçin orada meali de var aynı ayetlerin okuyun.(bakara 193. ayet) üşeniyorum diyorsanız yoruma atacağım . @mavis uyardığın için teşekkür ederim.
arkadaşın yazdığı ayet buydu:
fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın; fakat vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. ﴾193﴿

tefsirini okumadığınızda ayetleri yanlış anlayabiliyorsunuz lütfen, tefsire bakmadan bak bu ayet böyle diyor demeyin.

eğer hadis i de araştır bul vs. derseniz onu da bulur açıklamasını yapmaya çalışırım.nüzul sebebini bilmeden ,tefsiri okumadan ayeti;söylenmesinin nedenini bilmeden de hadisi mana itibariyle aynen alırsanız hata yaparsınız.buhari şu şu bahis sayfa diyorsun buharinin şerhi kaç sayfa haberin var mı öyle damdan düşer gibi atlanınca yanlış anlaşılıyor.şerhiyle birlikte bakılmalı hadis’e de.çünkü kime niçin söylendiğini bilmeden nasıl neyi kastettiğini anlayabilirsiniz ki bir kişinin?

Yorumlar

zorakimuhendis
fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın; fakat vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. ﴾193﴿

tefsiri
burada savaşılması emredilenler de 190. âyetteki topluluk, yani müslümanlara karşı savaş açanlardır. âyetteki fitne kelimesi eski müfessirlerin çoğu tarafından “allah’a ortak koşma, inkâr etme (küfür)” şeklinde açıklanmıştır (bk. taberî, ii, 194; zemahşerî, i, 118; şevkânî, i, 210). fahreddin er-râzî ise buradaki fitne kelimesiyle ilgili iki farklı açıklama getirmektedir: 1. müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesi ve riski, bu yöndeki baskılar, tertipler. 2. düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı riski. râzî’nin naklettiği iki yoruma göre de âyetteki savaş buyruğunun asıl hedefi, küfür ve şirki büsbütün ortadan kaldırmak ve herkesi müslüman yapmak değildir. esasen insanları savaşarak müslüman yapmak pratik bakımdan da imkânsızdır. çünkü iman bir ikna ve gönüllü kabul işi olup kur’ân-ı kerîm de bunu açıkça ifade etmiştir (meselâ bk. kehf 18/29; hucurât 49/14). öyle görünüyor ki âyetteki fitne kelimesi râzî’nin işaret ettiği her iki anlamı da içermektedir. şu halde âyete göre savaşın ana hedefini, “müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesini ve düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı riskini ortadan kaldırmak, herkes için geçerli bir din ve inanma özgürlüğü ortamı sağlamak” şeklinde özetlemek mümkündür. çünkü “dinin allah için olması” yalnız İslâm dinine değil, diğer dinlere inanan ve dinlerinin gereklerini yaşayanların da baskıya mâruz kalmamaları, kendilerine din seçme hürriyetinin verilmesi hükmünü içermektedir. çünkü zorlama sebebiyle dile getirilen imanın da ibadetin de hükmü ve değeri yoktur. âyetin sonunda “fakat (müşrikler) vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur” buyurulmakla birlikte, hangi şeyden vazgeçecekleri belirtilmemiştir. bu ya küfür ve şirkten veya savaşmaktan vazgeçmek olabilir (reşîd rızâ, ii, 211). taberî bu kısmı her ikisinden de vazgeçmek şeklinde yorumlamış ve şöyle açıklamıştır: “size savaş açan inkârcılar, savaşmayı bırakır da sizin dininize girer, allah’ın size yüklediği vecîbeleri kabul eder, putlara tapma âdetlerinden vazgeçerlerse artık onlara saldırmayın, onlarla savaşıp cihad etmeyi bırakın. çünkü yalnız zalimlere yani allah’a şirk koşup o’na kulluk etmeyi reddedenlere, yaratıcılarından başkasına ibadet edenlere saldırılabilir” (ii, 195). ancak yine taberî’nin aktardığı bilgilere göre (ii, 195-196) âyetin, “...zalimlerden başkasına saldırmak yoktur” anlamındaki son cümlesi, “size savaş açandan başkasıyla savaşmayın” şeklinde de açıklanmış olup kanaatimize göre bu yaklaşım, konumuz olan âyetlerin akışına, kur’an’ın genel tavrına ve hz. peygamber’in hudeybiye’de müşriklerle antlaşma yapması gibi tatbikatına (meselâ bk. nisâ 4/90; tevbe 9/1-6, 7) daha uygun düşmektedir (genişbilgi ve bu istikametteki görüşler için bk. ateş, i, 332-338).

zorakimuhendis
işid vb. oluşumlar da aynı zihniyetin ürünleri.adamlar sadece lafza bakarak hüküm veriyorlar.ondan sonra da birileri çıkıp ‘’’günümüzde islam çatısı altında kan döken bazı terör örgütlerini gördüğümüzde -en basiti ışid- gerçek islam bu değil diyoruz. ancak gerçek islam'ın bu olduğunu unutuyoruz. kutsal kitap kur'an-ı kerim gavurların öldürülmesini emrediyor mesela. ‘’’'' diyor .hayır arkadaşım öyle birşey yazmıyor.İşte okursan burayı yanlış düşündüğünü anlarsın.bu adamlar İslam devleti kurduk diyerek belki kasıtlı belki değil İslam’ı müslümanları karalıyor.şuan adamlar müslüman olmayanlardan kat kat fazla zarar veriyorlar İslam'a.avrupa da artık terör faaliyetleri sebebiyle İslam’a satans religion diyorlar.youtube de farklı inançlara mensup adamlar yine aynı zihniyetle aynı ayetleri kullanarak İslam’a savaş açıyor. ‘’’is islam a religion of peace? slay the unbelievers wherever you find them(2:191)’’’ ayet numarası 191 ama 190-193. ayetlerde bu kısımlar dile getiriliyor .tefsir okunduğunda bu tür yanlış anlaşılmalar giderilebilir.ancak kendilerini selefi olarak adlandıran gruplar ne yazık ki bu kitapları sapıklık olarak nitelendirip okumuyor sonrasında da sapıtıp saçma sapan işlere kalkışıyorlar.dolayısıyla ben müslüman’ım dedi diye adamların her yaptığını müslümanlara mâl etmeyin.bana ışid ile aynı kafadasın sen diyerek hakaret eden arkadaş umarım buraları okursun.
anonim
anonim
2 yıl
bu kadar ayrıntıya girmenizi ve hala ayette yazanları inkar etmenizi anlamış değilim. size şu ayetleri sunuyorum o halde: ''nisa sûresi 92- bir müminin diğer bir mümini öldürmesi düşünülemez. bu ancak yanlışlıkla olabilir. kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse mümin bir köle azad etmesi ve ölünün ailesine diyet ödemesi gerekir. eğer ölenin ailesi diyeti bağışlarsa bu gereklilik ortadan kalkar. eğer ölü size düşman bir kavme mensub bir mümin ise o zaman mümin bir köle azad etmek gerekir. eğer anlaşmalı olduğunuz kavimden ise ailesine fidye ödemek ve mümin bir köle azad etmek gerekir. bunları bulamayan kimse allah'ın tevbesini kabul etmesi için aralıksız bir ay oruç tutar. hiç şüphesiz allah herşeyi bilir ve hikmet sahibidir. nisa sûresi 93- kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. allah ona gazap etmiş, lanet yağdırmış ve kendisi için büyük azap hazırlamıştır.'' gördüğünüz üzere burada mümin kelimesini kullanmış allah, yanlışlıkla bir mümini öldürmenin cezası köle azad etmekken (duruma bakın ki kur'an köleliği yasaklamamış, bu da ayrı bir konu) yahut oruç tutmakken, kur'an'da inanmayan birini yanlışlıkla öldürmenin cezası neden yoktur? cevap vermeye pek gerek yok herhalde her şey ortada. zaten her şeyin ortada olduğunu allah da ''İşte biz, kur’ân’ı böyle açık seçik âyetler halinde indirdik. allah dilediğini doğru yola iletme lütfunda bulunur.'' (hacc sûresi 16) söylüyor, sen diyorsun ki tefsire bak. tefsire bakın dememiş apaçık ayetler indirdik demiş ve bunu birçok yerde söylemiş. hah bu arada dilediğini doğru yola iletme kısmı da eğer sınava tabi tutuluyorsak mantıksız, bazılarını da saptırdığını allah kendisi söylüyor, allah müdahale edip saptırıyorsa bunun neresi sınav o zaman, neyse bunlarla konu da çok sapıyor. sonuca gelecek olursam neresinden tutsan elinde kalan bir sürü bölüm var, tüm dinlerde böyle bu durum, tanrı varsa böyle binlerce farklı yorumu olabilecek sözler yazar mıydı biraz mantıklı düşünelim. niye tefsire ihtiyaç duyulacak şeyler yollasın ki? sözde evrensel olması gerek ve okununca anlaşılması gerek, ama bir sürü başka kaynağa ulaşmadan konuşmayın diyorsun. başka kaynaklarda yazanlara ulaşınca da bu hadis sahih değil ya da damdan düşer gibi atlama buhari şerhi kaç sayfa haberin var mı gibi sözler söyleniyor. İnsanları kandırmak, kandırıldığına inandırmaktan daha zordur diye bir söz var, tam da herhangi bir dine inanan herkesi anlatıyor bence. herkes kendi dininden o kadar emin ki ve başka dinlerin yanlış olduğundan. bu insanların önüne ne kadar delil getirsen de kendine göre bir açıklama bulacaktır ve inanmaya devam edecektir, bu zamana kadar kandırılmış olmak fikri kimseye hoş gelmez, bu anlaşılır bir tutum tabiki. gözlerinizin önündeki perdelerin kalkması dileğiyle elveda... (yazar son cümlesiyle kur'an'dan bir ayete gönderme yapmış bulunup sizlere iyi geceler dilemekte.)
zorakimuhendis

offf senle çok uğraşacaz:( tamam bekle yazacağım bildiğim kadarıyla sana tavsiyem kafan çok karışık herhalde, en yakın müftülüğe git orada işinin ehli insanlar var olmadı engizde ifam var oraya git ben gördüğün gibi mühendislik öğrencisiyim , dediğim gibi bildiğim kadarıyla cevap yazacağım bekle biraz