suslukedii
suslukedii
yürümek iyiye, haklıya, doğruya. dövüşmek yolunda iyinin, haklının, doğrunun. zaptetmek iyiyi, haklıyı doğruyu.

Cevaplar

poseydon
poseydon
yürümek kitaplara, şiirlere, sevgiye, umuda, mutluluğa.