suslukedii
suslukedii
yürümek iyiye, haklıya, doğruya. dövüşmek yolunda iyinin, haklının, doğrunun. zaptetmek iyiyi, haklıyı doğruyu.

Cevaplar

suslukedii
suslukedii
yürümek güzelliğe, aşkaa, umuda.