artemis
artemis
1 yıl
bu oyunun sonunu da biliyorum, yiyeceğim gollerin hesabını da yapabiliyorum da işte aynı sahada bulunmanın güzelliği beni doksan dakika koşturtuyo

Yorumlar