Bir ihtimal daha var
Bir ihtimal daha var
ben baba dinlemeye gidiyorum hadi arv.

Cevaplar