Bir ihtimal daha var
Bir ihtimal daha var
#np kaan tangöze bekle dedi gitti

Cevaplar