Akif Yanbak
Akif Yanbak
580.193 direkt mesaj olmuş. yazıyla; beş yüz seksen bin yüz doksan üç

Cevaplar

Böyle düşüyor mu?
Böyle düşüyor mu?
düşüyor mu bari 😂😂😂