Akif Yanbak
Akif Yanbak
580.193 direkt mesaj olmuş. yazıyla; beş yüz seksen bin yüz doksan üç

Cevaplar

dakoh
dakoh
o kadar direkt mesaj var. bir tanesi bana değil 😢