snorlax
snorlax
mütemadiyen hapşırıyorum. olsun olsun üç olur altı kez hapşırmak nedir ama? bu havada grip olmayı da bir tek ben başarabilirdim sanırım 😂 büyük sözü dinleyip güneş' te kalmasaydım bunlar olmazmış öyle diyor arkadaşım. güneş' te kalınca da hasta olunuyormuş haberiniz ola.
( fotoğraf kışın 'ben' temalı 😂)

Cevaplar

snorlax
snorlax
İnşallah @pandaseveri 😊
@ortayakarisik çok teşekkür ederim 🙇 sen de tikkat eyle 🙄