Stabil
Stabil
toplum çıkarı olanı alkışlar

Cevaplar