Bir ihtimal daha var
Bir ihtimal daha var
vursh'a ders vermek maksadıyla girdiğim serverde el öpüp pes ettim oynuyor kafir :d

Cevaplar