teknikolmayantekniker
teknikolmayantekniker
dünya sadece güzel sözlerle değiştirilemez

Cevaplar