kizilsakall
kizilsakall
dahi anlamındaki de ayrı yazılır

Cevaplar