fen edebiyat fakültesi

unknownflyingleblebi
unknownflyingleblebi
hep bilinir, hiç gidilmez. rivayetlere göre amazonların olduğu bir yer.