freudyen

odin
odin
psiko-sosyo-analitik düşüncenin harmanlanmasıyla meydana gelen yaklaşım türü.