nazım hikmet

Değişik Bir Kafa
Değişik Bir Kafa
hayatını araştırana kadar edebiyatını tanrısallık sıralamasında gördüğüm ve sonrasında insanüstü olarak kabul ettiğim türk şairi.