syntax

odin
odin
kelimelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıları (söz öbekleri, cümle), söz dizimini, cümle kuruluşunu inceler.