Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 9 Ekim 2017 Pazartesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 1. resim
Listelerde yer alan öğrenciler, 25-30 Ekim 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Yeni tarihli öğrenci belgesi (öğrenci işlerinden alınacaktır)
* 2 Adet Fotoğraf
* SGK veya e-Devlet (sağlık aktivasyon) üzerinden alınacak SGK aile sağlık yardımı sorgulama belgesi. (Başvuru evrakları arasında bulunan SGK İlişik Taahhütnamesinde "Ailem (anne / baba) ya da kendi üzerimden genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti almıyorum" seçeneğini işaretleyenler getirecektir.)
* Banka IBAN Numarası ( Akbank Üniversite Şubesi)
Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden öğrenciler 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle çalışmaya başlayabileceklerdir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Sistemi kullanıcılarından görev yaptığı birimi değişen personellerin yerine, yeni kullanıcı isimleri T.C Kimlik numaraları ile birlikte SKS Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Kısmı zamanlı öğrenci çalıştırılmasına yönelik iş ve işlemler “OMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” nde yer alan usul ve esaslara göre yürütlecektir.

Kaynaklar:

diğer
eğitim
ekonomi

Gamsız Baykuş Gamsız Baykuş @gamsizbaykus

Yorumlar

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız.

Yazar

Gamsız Baykuş
Gamsız Baykuş
@gamsizbaykus
Hey there! I am using OmüDedikodu.
2017 Girişli