lanarnanta
iki harf bir imza bir tarih garip
besbelli üçü de mutsuz mustarip
aklımı zorlama karşımda durup
unuttum unuttum unuttum seni sjsjsjsjsj

Yorumlar