lipstickk
din olgusunun çocuk doğar doğmaz kimliğine yazılmasını ve onu hayatı boyunca o kimlikle yaşamaya mecbur bırakılmasını (aile tarafından ) hiç doğru bulmuyorum. kendimi bir başka dine ve o dinin peygamberine daha yakın hissediyorum ama bu toplum baskısı yüzünden istediğim inancı yasayamiyorum. geçen gün bu konuyu anneme çıtlattım; bi güzel payladı beni... keşke niyelerini sorsa, ne yapılabilirleri düşünse... dünyaya gelmeden evvel seçme şansımız olsaydı ben bu dine mensup olmazdım ve din de takdir edersiniz ki bir inanç meselesidir. neden olmak istediğim yerde olamıyorum? neden bu hoşgörüsüzlük bu kabul edemeyişlik?

Yorumlar

anonim
"fitne ortadan kalkıp din yalnız allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. eğer vaz geçerlerse bilin ki düşmanlık ancak zalimlere karşıdır." (bakara, 2/193)

ortada şirk kalmayıncaya ve ibadet ve taatin de putlara ve tağutlara ya­pılmayıp yalnız allah'a yapılmasına kadar müşriklerle savaşın. eğer onlar sizin­le savaşmaktan vazgeçer de sizin dininize girerlerse hemen onlarla savaşmayı bırakın. zira düşmanlık, ancak allah'a ortak koşan zalimlere karşı geçerlidir.

ayette zikredilen "fitne"den maksat, "allah'a ortak koşmak"tır, inkâra düşmektir. nitekim katade, müeahid, süddi, İbn-i zeyd ve abdullah b. abbas bu kelimeyi bu şekilde izah etmişlerdir.

âyette zikredilen "din" kelimesinden maksat, ise, allah'ın emir ve ya­saklarına itaat etmektir. bu izahlara göre âyetin baş tarafının mânâsı şöyledir: "ey müminler, yeryüzünde allah'a ortak koşma inkâra düşme fitnesi sona erinceye kadar ve yalnız allah'a kullak edilip deninceye kadar kâfirlerle savaşın."

kâfirlere karşı savaşılacağı kuran'da yazmıyor diyenlere gelsin. görüldüğü üzere allah'a ortak koşanlara karşı savaşılması gerektiği açıkça belirtilmiş.