Ailenizin Gayriresmi Doctoru
kimileri tarih öğrenir, okur, öğretir.
kimileri ölür her ne kadar ölüm de yakıştırılmasa da kendine.
öyle bir ölümdür ki, tarihin altın sayfalarına geçer. biri göz yumar da diğerlerinin gözleri açılır

Yorumlar