altın suyu

ricardoveritas
ricardoveritas @ricardoveritas
üç mol derişik hidroklorik asit (hci) ve bir mol derişik nitrik asidin (hno3) karıştırılmasıyla hazırlanan çözelti. çok kuvvetli bir çözücüdür. İyi çözücü oluşu, serbest klor gazı açığa çıkarır olmasındandır. hiçbir asitte çözünmeyen altın ve platin, altınsuyunda klorlu kompleks bileşikler meydana getirerek çözünürler. altınsuyu, minerallerin ve alaşımların analizinde, ayrıca metal yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır.