dark passage

trinity
trinity
elwind'in de gitmesiyle iyiden iyiye gözlerden düşmüş bir zamanların efsane lol takımıdır