eukleides

Gamsız Baykuş
Gamsız Baykuş @gamsizbaykus
yunan matematikçisi, aksiyomatik geometrinin kurucusudur. m. ö. 300 yıllarında "elementler" adıyla yazdığı geometri kitabı iki bin yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın tüm uygar ülkelerinde rakipsiz bir ders kitabı olarak okutulmuştur. öklid'in büyük katkısı, geometride yeni önermeler ya da ilginç çözümler bulmaktan çok, elde birikmiş önerme ve çözümlere mantıksal bir düzen kazandırmak olmuştur. bu düzende birkaç öncül ve tanım (aksiyom ya da postulat kabul edilen önermeler)'a dayanılarak tüm diğer önermeler teorem olarak ispatlanır.