jean-jacques rousseau

Odin'in Sakalı
Odin'in Sakalı
fransız ihtilalinin fikir babalarındandır.

toplum sözleşmesi başlıklı kitabının başında "insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur" der. bu devrimciler tarafından benimsendi ve içselleştirildi. devrimciler de fakirleri zenginlerin vurduğu zincirden kurtarmak istiyordu.