tuhaf isimlere sahip eşyalar

Nickollyy
Nickollyy @Nickollyy
tel tokanın bir diğer adı da bittiredir