animizm

alpheratz ✨
alpheratz ✨ @alpheratz
doğada sadece insanın değil canlı cansız her şeyin bir ruhunun olduğunu savunan dini görüş. kendim de katıldığım kısmı; insanı hayvanlardan üstün değil eşit olarak kılar. eski avcı toplayıcı kabilelerin inandığı dindir.
animistler, doğa canlılarının ruhlarına ve onlarla iletişime geçtiklerine inanmanın yanında peri, melek, şeytan gibi hayali karakterlerin de varlığına inanır. animizm daha sonrada çoktanrıcılığa o da günümüz dinleri olan tektanrıcılığa dönüşmüştür.