friedrich nietzsche

üpsilon
üpsilon @upsilon
kendisi arthur schopenhauer'in öğrencisidir. felsefeciden ziyade dil alanında da sembolik anlatım üzerinde çalışmaları vardır. filozof olması, dile dilbilgisiyle ve anlam bilimiyle hakim olması ve bunlara ek olarak yazar olması böyle buyurdu zerdüşt eserini kaçınılmaz kılmıştır.