öğretim

Odin
Odin
eğitimden farkı yeri, zamanı, planı, amacı olan sistemli süreç olması.