gulmeksanayakisiyor
kaçıp gitmek istediğim çok zaman oidu. meseia buiutiara da dokunmak istiyorum ama eiimie değii.

Yorumlar