bilinmeyeni yalnız bırakın

snorlax
snorlax
bu bilinmeyen önce x tir sonra ilerledikçe bütün alfabe girer devreye. eşitliğin bir tarafında bu harfler toplanır diğer tarafta ise sayılar toplanır. böylece bilinmeyen bu harflerin aslında bilinen sayılar olduğu ortaya çıkar. (ör: x-2=8 ise ×=10)