hayat felsefesi yapılabilecek en güzel söz

Raydır
Raydır @rider
4 teker bedeni 2 teker ruhu taşır