zenginlik itemi

darkpassage
darkpassage
yapılan yemeğe mutlaka ama mutlaka mozzarella katmak
menüde fiyatlara bakmadan yemek sipariş etmek
restorantta bitirilemeyen yemeğin sadece etlerini yemeye tenezzül etmemek