worlaq
biz okulu fazla uzattık dostlar okuma yazma öğrenince bırakacaktık :((

Yorumlar