jaddar
jaddar
1 yıl
şimdi şuracığa düşmekten korkuyorum. İçimde biriken hislerin beni birdenbire zerreler halinde dağıtacağından korkuyorum.

Yorumlar