Firardayım.
şiddetin ve şavaşın gölgesinde ölümcül kimlikler türedi , ve hepsinin ķökeni avrupadır.

Yorumlar