Turkegilmez
çaldığın o kalbiiğğğ yerine koy lüffeeğğnn
şarkı pisliğin teki çıktı

Yorumlar