iskenderiye kütüphanesi

Odin
Odin
4. asrın ortalarında hristiyan yobazlarının roma imparatorunun desteği ile yaktığı, bilim insanlarını katlettiği bilim yuvası. hristiyan tarihçiler olayı çarpıtarak 7.yüzyılda müslümanların yaktığını iddia etmekte. ellerindeki tek kaynak iskenderiyede katliam yapan hristiyan yobaz papazların yazıları.
alpheratz ✨
alpheratz ✨
makedonya kralı büyük iskenderin kurduğu tarihin en büyük kütüphanesi. içerisinde beş yüz bin ile bir milyon arası el yazması eser olduğu tahmin edilmektedir. İyonya'da kurululan bilimin zirve yaptığı dönemdir. İnsanların dünyanın dört bir tarafına savaş, yağma için değil de kitap, bilgi edinmek için gittiği tarihin aydınlık dönemi. en saygı duyduğum astronomlardan biri carl sagan " zamanı geri alabilsem gideceğim ilk yerdir. " demiştir. cosmos 1 ve 2 de detaylıca üzerinde durulmuştur.
toretto
toretto
İskenderiye de 2 tane kütüphane bulumaktaydı biri serapeion diğeri muselon adındadır. serapeion iskenderiye piskopozu theophilos tarafından yaktırılmıştır.
muselon ise bizans imparatoru marcianus tarafından m.ö 455 te mısır valisine gönderilen bir emir ile yakılmıştır.