jean-jacques rousseau

Odin
Odin
fransız ihtilalinin fikir babalarındandır.

toplum sözleşmesi başlıklı kitabının başında "insan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur" der. bu devrimciler tarafından benimsendi ve içselleştirildi. devrimciler de fakirleri zenginlerin vurduğu zincirden kurtarmak istiyordu.