mustafa tiftik

aldebaran 🌟
aldebaran 🌟 @aldebaran
1953 yılında ankara’da doğup, ilk ve orta öğrenimini ankara’da bitirdi. hukuk lisans öğrenimini ankara üniversitesi hukuk fakültesi’nde tamamladı. yüksek lisansını da 1983 yılında aynı üniversitede yaptı.
1988 yılında “akit dışı sorumlulukta maddi tazminatın kapsamı” konulu doktora tezi ile özel hukuk alanında hukuk doktoru unvanını aldı.
doktora öncesi almanya’da goethe enstitüsü’nde almanca dili kurslarına katıldı, daha sonra viyana üniversitesi hukuk fakültesi’nde misafir öğretim elamanı sıfatıyla çalıştı.
1990 yılında atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi ticaret hukuku anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev aldı. o tarihten beri ticaret hukuku anabilim dalı başkanlığını sürdürdü.
2002 yılında doçent, 2007 tarihinde ise profesörlük unvanını aldı.
tiftik, 2008 tarihinde kurulan atatürk üniversitesi hukuk fakültesi’nde de çeşitli görevler üstlendi. hukuk fakültesi’nde idarecilik görevinin yanı sıra çeşitli hukuk dersleri de okutan tiftik, daha sonrasında ondokuz mayıs üniversitesi hukuk fakültesi medeni hukuk anabilim dalı'nda görevine devam etti.
ali fuad başgil hukuk fakültesi'nde 2011 yılından başlayarak uzun yıllar dekanlık yapmanın yanısıra birçok da ders okutmuştur. şimdilerde ise dekan değildir ve emekli olması beklenmektedir.