ondokuz mayıs üniversitesi

üpsilon
üpsilon @upsilon
türkiye'nin en büyük liselerindendir.

not: mezunspor