vankulu lugati

Sessizkadin 🕵️‍♀️
Sessizkadin 🕵️‍♀️ @Sessizkadin
lk türk matbacısı İbrahim müteferrika’nın ilk bastığı eser olan vankulu lügati hala bazı konularda müracat edilen bir eserdir.

-van doğumlu olduğu için vani mehmed efendi veya vankulu lakabıyla anılan bilgin kanuni süleyman, ii. selim ve iii. murad devirlerinde yaşamış, ve ilmiye sınıfının pek çok kademesinde görev almıştır.

-tahsili hakkında ayrıntılı bilgi yoktur fakat tercüme ettiği eserlerden arapça ve farsçayla hayli ilgili olduğu anlaşılmaktadır.medresede müderrisliğinde, rodos ve manisa müftülüklerinde, kütahya, medine kadılıklarında bulunmuş nisan 1592’de burada vefat etmiştir.