yıldız istihbarat teşkilatı

üpsilon
üpsilon @upsilon
2. abdülhamid han tarafından yurtiçinde ve yurtdışında operasyonlar yapmış istihbarat teşkilatıdır. rivayetlere göre cia'ye model olmuştur. fransa ve ingiltere arasında kargaşa çıkartarak yurtiçinde hükümranlığını pekiştirmede kullanmıştır sultan.