bilişsel alan

üpsilon
üpsilon @upsilon
6 basamaktan oluşur.

bilgi: bilme,tanıma,hatırlama,ezbere söyleme.
kavrama: bilgiyi kendine mal etme,kestirme,özümseme,çevirme,başka örneklere uyarlama.
uygulama :yeni problemi çözme,çözüme ulaştırma,işlem yapma,hesap yapma, duruma uyarlama.
analiz: bütünü parçaya ayırma,ilişkileri bulma,tahlil etme,benzerlik ve farklılıkları ortaya koyna.
sentez: belirli kurallara göre,öğeleri birleştirme,yeni bir bütün oluşturma,özgün fikir geliştirme,kendine özgü bir şeyler üretme.
değerlendirme: İç ve dış ölçüte göre eleştirme,yargılama,taktir etme,sonuç çıkarma.özetleme.

mevcut eğitim sistemin, bilişsel alanların her biri taksonomiye uygun taranır.