eğitim

Odin'in Sakalı
Odin'in Sakalı
kişide öğrenme yaşantıları yoluyla istendik davranış değişikleri oluşturma sürecidir. eğitimin yüzden fazla tanımı olmasına rağmen en kabul göreni bu tanımdır.