entelijansiya

Odin'in Sakalı
Odin'in Sakalı
yunanca intelligentsias kelimesinden gelmektedir. toplumun içindeki elit ve aydın kesimi ifade eder.