freudyen

Odin'in Sakalı
Odin'in Sakalı @odin
psiko-sosyo-analitik düşüncenin harmanlanmasıyla meydana gelen yaklaşım türü.