okulda öğrenilmiş en unutulmaz bilgiler

privity
privity @privity
endülüs emevilerin avrupayı şimdiki haline getirmedeki rolü 😊