ömürevleri halk iskelesi

Değişik Bir Kafa
Değişik Bir Kafa
yapılan arıtma tesisine kadar alkol tüketim mekanı listemde 4. sırayı tutan mekan.